Pyxis geeft richting aan projekten in het landelijk gebied

Maatwerk in projektmanagement, regievoering en procesbegeleiding.
Helder, creatief en verbindend, zowel bij teamwerk als persoonlijke coaching.

Diensten

Visies, beleidsnota’s, structuurschetsen zijn nodig om discussie op te gang te brengen en bestuurders en burgers een richting te laten bepalen. In de volgende stap wil je voor iedereen een duidelijk beeld krijgen van de resultaten, risico’s, belangen, financiering, rollen en verantwoordelijkheden. 

Dan komt Pyxis projekt- en procesmanagement in beeld.


Projektmanagement

Pyxis kan worden ingezet als (interim) projekt- of programmamanager gedurende het hele projekt of voor specifieke momenten zoals een projekt startup.

De aanpak van een projekt of programma is maatwerk. Een samenspel tussen mensen, inhoud, procedures en processen. Pyxis hanteert als leidraad in projekten en programma’s het projektmatig creëren: enthousiaste en gedreven mensen maken het gezamenlijke resultaat, daarbij ondersteund door een gedegen en doelgerichte projektmanagement aanpak.


Regievoering en procesbegeleiding

Pyxis inzetten bij regievoering of procesbegeleiding is kiezen voor een onafhankelijke, objectieve en verbindende aanpak.

De regisseur mobiliseert en organiseert samenwerking, zonder de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de betrokken organisaties over te nemen. Zo ontstaat draagvlak voor de doelen die overheden en maatschappelijke partijen willen realiseren.

De procesbegeleider onderzoekt met de deelnemers hun motieven, overtuigingen en belangen. Met als doel een (nieuwe) gezamenlijke richting om te komen tot oplossingen.


Coaching en training

Als coach nodigt Pyxis uit om in beweging te komen. Samen zoeken we naar oplossingen die bij jou passen en die bijdragen aan de ontwikkeling van jouw persoonlijkheid, onderneming, vakmanschap en verantwoordelijkheid.

Als projektleider moet je resultaten behalen. Onderweg kom je voor veel vragen te staan. Een op maat gemaakte training kan richting geven aan jouw team of projekt. Pyxis helpt je op weg.

Projekten

Landbouweffectrapportage verdubbeling N33

LTO Noord provincie Groningen

Peilbesluiten bodemdalingsgebied

Waterschap Noorderzijlvest

Coach bij Qredits Microfinanciering Nederland

Qredits Microfinanciering Nederland

Wetterskip Fryslân heeft een watergebiedsplan opgesteld voor het beheergebied Appelscha.

Watergebiedsplan Appelscha

Wetterskip Fryslân en LTO Noord, afdeling Ooststellingwerf

Natura 2000 Noord Nederland

Ministerie van Economische Zaken, Dienst Landelijk Gebied

alt tekst

Koppeling Runde – Ruiten Aa

Waterschap Hunze en Aa’s

Werkwijze

 • Helder

  Pyxis gaat pas aan de slag als de wensen en verwachtingen van alle partijen helder zijn. Dit vraagt om open en eerlijk communiceren. In uitgebreid overleg met de opdrachtgever wordt de aanpak bepaald. Zo schept Pyxis ruimte voor verschillende invalshoeken en helderheid over aanpak, organisatie, financiering en risico’s.

 • Energiek en enthousiast

  Pyxis staat voor kwaliteit in projekt- en procesmanagement, van beleid naar uitvoering. Wie Pyxis inhuurt krijgt een gedreven programmamanager, projektleider of procesbegeleider in huis die zich volledig inzet om het programma of projekt tot een succes te maken. Bij coaching gaan we samen op zoek naar oplossingen die uitvoerbaar zijn en passen bij jou, jouw projekt of bedrijf.

 • Verbindend

  Bewoners, eigenaren en gebruikers van een gebied zijn meestal erg betrokken bij hun woon- en leefomgeving en hebben goede ideeën voor verbeteringen van de bestaande situatie en oplossingen van problemen. Pyxis betrekt hen graag bij de planvorming. Dit is een intensief proces dat vraagt om een uitgebreide voorbereiding, heldere communicatie en besluitvorming en goede afspraken.

 • Creatief

  Zonder creativiteit geen aansprekend projektresultaat. Pyxis beschikt over een breed palet van methoden en technieken en ondersteunt de opdrachtgever met werkvormen, organisatie en verwerking van de resultaten. Met als resultaat verrassende, herkenbare en uitvoerbare oplossingen. Door het gezamenlijk werken worden ook misvattingen uit de wereld geholpen.

 • Maatwerk

  De aanpak van een projekt, proces of coachingsvraag is maatwerk. Enthousiaste en gedreven mensen maken het resultaat in samenspel. Sleutelwoorden zijn passie, commitment en persoonlijk leiderschap. Voor elke opdracht ontwerpt Pyxis een eigen aanpak, vastgelegd in afspraken over projektmanagement, procesontwerp of coachingstrajekt.

 • Ervaren

  Pyxis heeft ervaring met bestuurlijke besluitvorming, integrale planvorming en belangenafwegingen tussen verschillende partijen. Pyxis koppelt brede theoretische kennis aan veel ervaring in het veld.

Over Pyxis

Ik ben in 2009 gestart met Pyxis projekt- en procesmanagement. De ervaring die ik heb opgedaan in ruim 20 jaar als projektleider, procesbegeleider, programmamanager en adviseur in het landelijk gebied en op de rand van stad en land zet ik nu graag in voor mijn opdrachtgevers. Dit zijn veelal (semi)overheden en belangenorganisaties.

Pyxis is de Latijnse naam voor het sterrenbeeld ’kompas’. Met een kompas zoek je de richting, bepaal je de koers en zet je de weg uit naar je doel. Rechtstreeks of met tussenstops, gezamenlijk of individueel. Met Pyxis wil ik jouw kompas zijn en richting geven aan jouw processen, projekten en persoonlijke ontwikkeling.

In mijn vrije tijd verken ik met mijn rugzak regelmatig bekende en minder bekende gebieden, langs gebaande en ongebaande paden. Dat bracht mij de afgelopen jaren o.a. in Alaska, Mongolië, Schotland, Noorwegen, IJsland, Georgië, Albanië en Nepal. Als alpiene trektochtleider begeleid ik trektochten voor de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging en ben ik lid van de opleidingscommissie van deze organisatie.
Gefascineerd door de steeds veranderende omstandigheden rondom het eiland Rottumeroog ben ik sinds 2008 wadloopgids bij de Stichting Uithuizer Wad.

Karen Beukema van Pyxis projekt- en procesmanagement

Karen Beukema

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Bel 06 - 54 34 16 38, mail naar info@pyxis-projekten.nl of vul onderstaand contactformulier in.